BOZP a PO - KOMPLETNÍ SERVIS

Bezpečnost práce a požární ochrana 

Opava, Krnov, Kravaře

                                                                            

 

                                                          C e n t r u m    B O Z P   p r o   f i r m y   a   p o d n i k a t e l e

 

Školení BOZP Opava

Na začátek si vysvětleme zkratku BZOP. Tato zkratka znamená bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci. BOZP můžeme chápat jako soubor pravidel, která určují práva a povinnosti zaměstnanců během pracovního procesu. Na každém pracovišti je BOZP odlišné a musí být přizpůsobeno specifikům daného zaměstnání. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci slouží k ochraně zaměstnanců před vznikem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. BOZP neslouží pouze k ochraně zaměstnanců, ale také k ochraně zaměstnavatele. Každý zaměstnavatel je povinen zaškolit své zaměstnance o BOZP podle zákona č. 262/2006 Sb.

Dokumentace BOZP Opava

Zaměstnavatel je kromě školení povinen také vést si dokumentaci BOZP. Školení ohledně BOZP je nutné provést ihned po nástupu do práce, školení je také nutné provést u brigádníků nebo zaměstnanců přes pracovní agenturu. I když jste na stejném pracovišti, ale dojde ke změně pracovního zařazení, je nutné provést školení, dále také při změně druhu práce nebo při zavedení nových technologií a nových pracovních postupů. Školení BOZP by měla provádět školeným zaměstnancem. Ověření znalostí je poté možné provést testovou nebo ústní formou.

Školení o bezpečnosti práce  Opava

I když se může mnohým zdát školení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci jako zbytečnost, pravdou je že neznalost těchto práv a povinností může vést k mnoha pracovním úrazům. V případě, že budete obeznámeni se zásadami bezpečnosti práce, budete např. vědět, jak reagovat v kritické situaci a snížit tak riziko vzniku zranění nebo v nejhorších případech smrti. Znalost bezpečnosti práce nechrání pouze vás, ale také vaše okolí. Díky znalostem o BOZP budete vědět, jak bezpečně manipulovat s pracovními stroji. Znalosti získané z BOZP se vám mohou hodit i v běžném životě. Teoretické znalosti vám pomohou zvládnout krizové situace a zachovat si v nich chladnou hlavu.

Kdo provádí školení BOZP

Školení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci by měla vždy provádět osoba nejen s dostatečnými znalostmi, ale také se zkouškou z odborné způsobilosti. Zkouška z odborné způsobilosti se získá absolvováním kurzu.

Jaké povinnosti má zaměstnavatel

Zaměstnavatel musí určit rizika ohrožení zdraví zaměstnanců, zjistit jejich příčiny a provést dostatečná opatření k jejich odstranění. Může nastat situace, že tyto rizika nelze odstranit, v tom případě je nutné přijmout opatření k tomu, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Zaměstnavatel je dále také povinen poskytovat ochranné pracovní prostředky, vést evidenci pracovních úrazů a nemocí z povolání, zjišťovat jejich příčiny a ty následně odstraňovat. Zaměstnavatel dále musí zajistit školení všech zaměstnanců v oblasti BOZP. Mezi povinnosti zaměstnavatele patří také mnohá další. Vše najdete v zákoně č. 262/2006 Sb.

Nabízíme Vám školení a poradenství v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v Opavě a okolí. Bezpečnost práce i požární ochranu není radno podcenit, a tak je důležité obrátit se na zkušené profesionály, kteří jsou v dané problematice opravdovými specialisty.

Kontakt

BOZP Opava

ENERGOM Projekty, a.s.

BOZP Opava, BOZP Krnov, BOZP Kravaře

 

+420 777 929 770

kontakt@bozpopava.cz

 

Dále by Vás mohlo zajímat