BOZP a PO - KOMPLETNÍ SERVIS

Bezpečnost práce a požární ochrana 

 

                                                                            

 

 

 

BOZP A PO Opava

  • proč je důležité mít školení BOZP a PO
  • kdo má na starosti BOZP a PO
  • jaké jsou povinnosti zaměstnance
  • jaké jsou povinnosti zaměstnavatele

Proč je důležité znát bezpečnost práce

Na základě školení o BOZP budete lépe vědět, jak manipulovat s pracovními stroji. Znalosti ohledně požární ochrany vám také dají užitek v běžném životě a vy budete vědět, jak se zachovat v krizové situaci.

Školení a dokumentace BOZP a PO Opava

Školení o bezpečnosti práce se týká všech, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru a jedná se o jedno z prvních školení po nástupu do zaměstnání. V tomto případě se jedná o tzv. vstupní školení. Během trvání pracovního poměru pak následuje školení opakované. Nutnost opakovaného školení v oblasti bezpečnosti práce je dána výší rizika, kterou zaměstnanec při vykonávání práce podstupuje.

Zákon hovoří jasně: zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení také při změně pracovního zařazení, druhu práce, při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů, a v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Nabízíme Vám školení a poradenství v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v Opavě a okolí. Bezpečnost práce i požární ochranu není radno podcenit, a tak je důležité obrátit se na zkušené profesionály, kteří jsou v dané problematice opravdovými specialisty.

Dále by Vás mohlo zajímat